Disclaimer

De informatie (zoals maar niet beperkt tot teksten, beelden, links, etc.) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Interoffices levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Interoffices behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. 

Intellectuele eigendom

Op alle aangeboden informatie en materiaal (met inbegrip van tekst, afbeeldingen, gegevens, illustraties, foto’s, gegevens, ontwerpen, pictogrammen, videoclips, software, graphics, scripts, logo’s en ander materiaal dat deel uitmaakt van de website van Interoffices) rusten van rechtswege auteursrechten en andere rechten van intellectuele of andere eigendom van Interoffices, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Interoffices. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten zijn dus voorbehouden aan Interoffices. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Informatie Interoffices:

Interoffices bvba

Avenue des Arts 56, 1000 Brussel

https://www.interoffices.com

Telefoon: +32 (0) 02 896 14 12

BTW ‐BE: 0507.698.394